Svätá omša 16.7. 2018 nie je 
Farské oznamy 16.7. - 22.7.2018
Farnosť Jablonica