Svätá omša 30.10.2020
18:00  Jozef a Hedviga Hukoví, syn Michal a starí rodičia z oboch strán
Farské oznamy 26.10. - 1.11. 2020
 

AKTUÁLNE UPRESNENIA

  • Od 15. októbra 2020 do odvolania sú na Slovensku verejné bohoslužby možné len za účasti 6 osôb.
  • Rodina, ktorá má úmysel svätej omše, vyberie piatich zástupcov, ktorí sa zúčastnia na svätej omši.
  • Do odvolania platí na Slovensku dišpenz od účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok.
  • V nedeľu bude bývať otvorený kostol od 15.00 do 17.00 h. na osobnú modlitbu, svätú spoveď a sväté prijímanie na požiadanie; počas týchto dvoch hodín platí pravidlo 15 metrov štvorcových na 1 osobu, teda v kostole môže byť maximálne 30 osôb súčasne. 

Farnosť Jablonica