Svätá omša 21.3.2018 
18:00 Milan Hajtmánek a rodičia
Farské oznamy 19.3. - 25.3.2018

 

 
 V našej farnosti bude Veľkonočná sv. spoveď v sobotu 24. 3. 2018 v čase 14,00 – 15,30 h.
Využite tento čas, kedy prídu spovedať viacerí kňazi 
×
Farnosť Jablonica