Svätá omša 15.12.2017:  
07:30  Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Sabatkovú
Farské oznamy 11.12. - 17.12.2017
 
Predvianočná sv. spoveď bude v našej farnosti v sobotu 16.12. od 14,00 do 15,30 h. 
Využite tento čas, kedy prídu spovedať viacerí kňazi 
×
Farnosť Jablonica